2014. december 16., kedd

Ünnep

GBSz karácsony
Ugyan az ünnepek és az év vége közeledik, az élet nem áll meg. Már az év zárásra és az újévi teendőkre készülök. A jövő év elején biztosítási plakát kiállítás a terv. Nagyjából összeállt, de még sok a teendő.
Addig is, amíg az új év elindul, egy kis ízelítő.
Mindenkinek kellemes ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kívánok.

2014. december 8., hétfő

Szállítmánybiztosítás

Hasonlóan az életbiztosításhoz, a vagyon-, konkrétabban a szállítmánybiztosítási törekvésekkel is találkozhatunk az ókortól kezdve, melyek szintén a kölcsönösség elvén alapultak. Ennek a biztosítási ágnak a megjelenése szorosan összefügg a kereskedelem fejlődésével, hiszen elsősorban az áruszállító eszközök és a szállított áruk biztosítására jöttek létre.

2014. december 4., csütörtök

Tűzkármentés

Az ókori kezdeményekig visszanyúló temetkezési egyletek, és a céhes betegsegélyező csoportok elterjedése után a fejlődés következő lépcsőjét a tűzkármentő egyesületek megjelenése jelenti. A tűzesetek nagy kiterjedésen, nagy károkat okoznak, ehhez általában nagy számú károsult is társul. Éppen ezért a szállítmánybiztosítás után a tűzbiztosítás kezdett leghamarabb terjedni Európában. Ennek ellenére a 19. századig csak az intézményesített adománygyűjtés állt rendelkezésre a károsultak megsegítésére. Már a 16. században fellelhetők a nyomai annak, hogy a városok vezetői, nagyobb károk esetén a királyi helytartóság vagy maga a király adott ki koldulóleveleket / adománygyűjtő könyvecskéket, hogy a tüzek károsultainak adományt gyűjthessenek.
Ettől az időszaktól kezdve előfordulnak olyan rendeletek, melyek egyrészt a tüzek kialakulásának próbálták elejét venni egyúttal kirótt büntetések vagy adók formájában a jövőbeni segélyezéshez pénzügyi alapot biztosítva.

2014. november 24., hétfő

Pozitív díjbevétel a biztosítási piacon

Egy évtizede nem mosolyogtak ennyire a biztosítók, ahogy a privatbankar.hu fogalmaz. Az elmúlt tíz évben nem fordult elő ugyanis, hogy a szakma díjbevétele pozitív lett volna. Ráadásul, 2008 óta most először minden biztosítási ág esetében pozitív a mérleg. Fellendülőben van az életbiztosítási piac, a nem-életbiztosítások tekintetében pedig még mindig  a KGFB a húzó ágazat - a vártnál nagyobb bevétel növekedést realizáltak az első háromnegyed évben. További növekedést várnak az egészség- nyugdíj- és felelősségbiztosítási ágazatban.

2014. november 17., hétfő

Kerékpáros felelősségbiztosítás

Nem kötelező, de erősen ajánlott!

Mint az köztudott, a gépjárművek esetében kötelező felelősségbiztosítást kötni. A felelősségbiztosítás lényege, hogy nem a saját káromat, hanem az általam okozott kárt - vagy annak egy részét - fedezi. A közlekedés sajnálatos velejárói a balesetek, ezért is kötelező ez a biztosítási forma, hogy biztosított legyen, ha valaki kárt okoz nekem, a káromat megtérítik.Károkozói felelősségünk biztosítás nélkül is fennáll, ebben az esetben viszont az okozott kárt zsebből kellene fizetnünk.

Miért kötelező a felelősségbiztosítás?

Nyilvánvaló, hogy a tulajdonomban lévő jármű megszerzésének anyagi feltételei biztosítottak. A fenntartás alapvető költségeinek előteremtéséről gondoskodnom kell. Ha valami komolyabb kár érne, annak helyreállításának költségeit már nem biztos, hogy mindenki minden esetben fedezni tudja. Ha valamilyen módon kárt okozok másnak, a közlekedésnél maradva az ő járművében / testi épségében okozott kár többszöröse lehet az én járművem értékének - amit szintén meghaladhatja anyagi lehetőségeimet.

2014. november 10., hétfő

Céhes segélyegyletek

Ahogy az biztosítás kezdeti formáinál is elhangzott, a kölcsönösség elvén alapuló segítségnyújtás volt az abszolút kezdet, melyre már az ókorban is találhatunk példát.
Az ókori temetkezési egyletek vélhető megszűnése után egészen a középkorig a biztosítási kezdeményezésnek nyomaival sem találkozhatunk.
A középkori kereskedelem és iparfejlődés, a gildék és céhek megjelenése azonnal maga után vonta a segélyegyletek, segélypénztárak, a beteg- és rokkantsegélyező szervezetek kialakulását. Ezáltal a biztosítás ügye is újbóli fejlődésnek indult.
A 14-16. századi céhszabályzatok már utalnak kölcsönös segítő tevékenységre, vagyis hogy a tagoktól begyűjtött pénzből segélyeket, járadékokat folyósítottak. Ezek célja az volt, hogy betegség vagy rokkantság esetére - amikor munkát végezni nem tudtak, így jövedelmük sem volt - biztosítsa megélhetésüket.

Posted via Blogaway

2014. november 3., hétfő

Indul a KGFB kampány

Azoknak a gépjármű tulajdonosoknak, akik 2010. Január 1. előtt vásárolták járművüket, ebben a hónapban van lehetőségünk jelenlegi biztosításuk helyett újat kötni. Az aktuális díjajánlatok felkerültek a biztosítók honlapjára. Az ajánlatok megtalálhatók egy helyre összegyűjtve a MABISZ honlapján, illetve  az online kalkulátorok is aktualizált díjakkal számolnak. 
Az előrejelzéseknek megfelelően a díjak az idei évben emelkedtek. Ennek ellenére azt tanácsolják, érdemes lehet ellenőrizni a kínálatot és felülvizsgálni meglévő szerződésünket.

Posted via Blogaway

2014. október 31., péntek

Új biztosítási törvény | Világgazdaság Online

A jelenleg érvényben lévő biztosítási törvényt több mint 10 éve hatályosították. Az eltelt időben jelentős változások történtek a szektorban. Nem csak hazánkban van szükség az aktualizálásra, a jelenlegi tervezet az Európai Bizottság 2007-es irányelveit figyelembe véve született meg.

A tervezet külön fejezetet szentel a biztosításközvetítői tevékenység szabályozásának - a legfontosabb változás, hogy az eddig független közvetítőkként kategorizált többesügynökök is függő biztosításközvetítői besorolást kaphatnak. A hír bővebbem itt olvasható:

Új törvényt kapnak a magyarországi biztosítók | Biztosítás | Pénzügy | Világgazdaság Online

2014. október 29., szerda

A biztosítás kezdeti formái

A kölcsönösség elvének megjelenése
Valamely csoport rászoruló tagjainak kölcsönösségen alapuló segítése – mely a kölcsönös befizetés és a befizetés által szerzett igény elvén alapul – a civilizációval egykorúnak tekinthető. Ennek első kezdetleges nyomaival már az ókori Rómában is találkozhatunk. Hosszú ideig - körülbelül a 19. századig - amikor a biztosítást is üzleti alapokra helyezték, ezek a kezdetlegesnek mondott, szociális alapon működő gondoskodó vagy segélyező egyesülések töltötték be a biztosítás szerepét. Nem a befektetés vagy a haszon volt ezek célja, inkább a bajba jutottak, a rászorulók segítése. Természetesen azoké, aki maguk is hozzá járultak mások megsegítéséhez. 

2014. október 27., hétfő

Önkéntespénztár-tagok, figyelem! | Biztosítás | Pénzügy | Világgazdaság Online

A pénzmosás elleni törvény rendelkezéseinek megfelelően az Önkéntes nyugdíj- egészség- és önsegélyező pénztárak tagjait átvilágítják. A tagoknak személyesen kell felkeresni pénztáraikat, és személyazonosságukat igazolni,

 írja az alábbi cikkben a Világgazdaság:

Önkéntespénztár-tagok, figyelem! | Biztosítás | Pénzügy | Világgazdaság Online

A rendelkezés elsősorban azokat érintheti, akik 2013. július 1. előtt léptek be a pénztárba. Érdemes azonban előtte érdeklődni, hiszen az eltelt időszakban már megtörténhetett a tagok átvilágítása, amennyiben valamilyen ügyintézés kapcsán erre lehetőség adódott. Amennyiben az idei év végéig ez nem történik meg, a pénztári szolgáltatásokhoz nem tudunk hozzáférni.

Aki véletlen elmulasztaná ezt az idei év során, annak sem kell aggódni. A határidő nem jogvesztő, tehát személyazonosságunk igazolására később is lesz mód, ha ez megtörténik, a szolgáltatásokat újra igénybe vehetjük.

2014. október 20., hétfő

Szerencsejáték és biztosítás - II. - nagy számok törvénye

Kezdetek - sorsjáték
A kezdetekben a biztosításszerű tevékenységek esetében a kis számú tag, és a károk statisztikai előfordulásának, törvényszerűségeinek ismerete nélkül valóban nem beszélhettünk másról, mint egy fogadásról / szerencsejátékról.

Biztosításból üzlet
A károk statisztikájának ismerete, a matematika és valószínűségszámítás alkalmazása által az egyszerű szerencsejátékból üzletté vált a biztosítás. Emellett a biztosítás üzletté válásának fontos feltétele volt a kellően nagy számú biztosított. Ez a

Nagy számok törvénye
mely a szerencsejáték elméletének és a valószínűségszámításnak is az alapja.

Huszár Géza biztosítás matematikus egy előadásában tömören és egyszerűen mutatja be ezt:
Dr Huszár Géza és
 a nagy számok alaptörvénye

"megértésre képzeljünk el egy tér közepén 110x10=100 négyzetből álló táblát. Ha esni kezd az eső, s lehull 100 csepp, az egy négyzetre eső cseppszám egy. Persze nem valószínű, hogy ilyen szép szabályosan esik, [...] nagy valószínűséggel 0, 1 és 2 lesz a cseppek száma Persze [...] elképzelhető még az is, hogy egy négyzetre esik mind a száz csepp s a többire semmi.


Éppen ezért mert csak "nagy valószínűség"-ről beszélhetünk, nincs is itt szó olyan egyértelmű "törvény"-ről [...] Ha egy négyzetre 2 csepp esett / nem esik semmi, akkor is az átlagtól való eltérés [...] 1 csepp, az eltérés egyenlő magával az átlaggal, 100 %-os 


Ha a cseppek száma nő, az átlag és az attól való eltérés is nő. Ha megszázszorozódik a cseppek száma [...] az egy négyzetre eső cseppek száma is megszázszorozódik - de csak megtízszereződik az átlagtól való eltérés. 


Ha újból megszázszorozódik a cseppek száma [...] az átlagos 10000 cseppszámnak a 100 csepp eltérés már csak 1 %-a" [...] Ha tehát kevés csepp esik a térre, az egyes négyzetekre eső cseppek száma között kicsi a különbség, de a négyzetek nedvesedése közötti relatív különbség nagy! Ha azonban nagyszámú csepp esik a térre, szinte egyformán nedves lesz mindegyik négyzet, bár az azokra eső cseppek számában nagy lehet az eltérés. Ez a nagy számok törvénye"


Valószínűségszámítás és biztosítás
Huszár professzor az 1941-es debreceni biztosítási napok alkalmából tartott előadásán arra is rávilágít, hogy mi a valószínűségszámítás és a biztosítás, valamint a szerencsejáték kapcsolata. Hiába próbálok érzékletes megfogalmazást kreálni erre, azt hiszem, az ő szavai tökéletesen leírnak mindent:

 "Mi sem bizonyítja szebben a valószínűségszámítás és a biztosítás kapcsolatát, mint az a tény, hogy a biztosítási intézmények felvirágzása történetileg is, okozatilag is egybeesik a valószínűségszámítás kifejlődésével. [...] Az összekötő kapocs kettőjük között a szerencsejáték.[...] A biztosítás technikájában a valószínűségszámításnak hasonló szerepe van, mint a szerencsejátékok elméletében. Mondhatnók így is: A biztosítás két szerencsejáték kapcsolata. Az egyik játék az élet, amelyről "feltesszük", hogy véletlenek sora, s az életben bekövetkező csapásokat, illetve azok anyagi hátrányait úgy hárítjuk el, hogy ugyanazt az esélyt egy ezzel egyidejűleg folyó második játékban, a biztosításban is megjátsszuk, úgyhogy, amennyiben a csapás bekövetkezett, tehát az első játszmában vesztettünk, ugyanakkor a második játszmában ugyanannyit nyerünk, s így a veszteséget áthárítottuk."


 

kötelező - fordulat várható

Novemberben újra indul a KGFB kampány, ebben az évben viszont a korábbiakkal ellentétben nem sok eséllyel köthetünk a korábbinál kedvezőbb szerződést. Az online sajtó biztosításközvetítők adataira alapozva a biztosítási díjak drágulását várják. A változó tendenciának több oka is van.

A kampányidőszak vége ?
Amikor a tavalyi év elején bevezették az évközi díjhirdetést, már akkor azt jósolták, hogy az év végi kötelező kampány jelentősége szép lassan megszűnik. Tavaly óta ugyanis aki gépjárművet vásárol,.az arra kötött kötelező biztosítás fordulója a vásárlás illetve az azt követő biztosítás kötésének dátuma, így a járművet cserélők, vagy új gépjármű tulajdonosok már nem az év végi kampány időszakban váltanak, ha váltanak. Így ebben az időszakban egyre kevesebb ügyfelet lehet megcélozni, ugyanakkor ettől az időszaktól függetlenül is, bármikor meg kell tudni nyerni az ügyfelet a társaságnak. Ennek ellenére még mindig ebben az időszakban célozható meg a legnagyobb ügyfélkör.

2014. október 16., csütörtök

Szerencsejáték és biztosítás - I. - Lloyd

Sokak szemében a biztosítás, ha nem is ablakon kidobott pénz, de nem is befektetés, sem öngondoskodás. Csak valahogy úgy gondolnak rá, mint egy lottószelvényre, aminek az ára szintén feleslegesen kidobott pénznek tűnik ugyan, de 
"hátha egyszer bejön."
Nos a biztosítás is, ha így gondolunk rá, 
"egyszer még jól jöhet"
Mint azt már említettem, francia nyelvterületen szokott volt a biztosítást elég kifejező sorsjáték néven nevezni.

Lloyd

Azt is sok helyen olvashatjuk, hogy a modern kori biztosítás kiindulópontja a londoni Edward Lloyd 1691-ben alapított kávéháza, mely hajósok, bankárok és tengeri biztosításban érdekelt felek találkozó helye volt.  Lloyd a kikötőből kifutó és kikötő hajókról és a velük együtt érkező hírekről is elsőként szerzett tudomást. A 17-18. század fordulóján bizony gyakran előfordult, hogy a kifutó hajó, vagy rakománya soha nem ért célt. A hajózók pedig, a szóbeszéd szerint gyakran kötöttek fogadást a hajók sikeres vagy épp szerencsétlen sorsára.
A fogadásra befizetett összegek azonban idővel nem a nyertesekhez, hanem a vesztesekhez kerültek - ezzel kárpótolták őket a keletkezett károkért.

2014. október 8., szerda

Arcképcsarnok 1.- Fáy András

Arcképcsarnok
A biztosítás történetét kutatva gyakran találkozom olyan személyek nevével, akiket mindenki ismer, a történelem viharai közepette is megmaradtak a haza nagyjainak. Azt azonban kevesen tudják róluk, hogy az élet más területein kifejtett áldásos tevékenységük mellett, a hazai biztosításügy előmozdításáért is sokat tettek. Róluk, és tevékenységükről szeretnék itt megemlékezni.

Fáy András (forrás:wikipedia)
Fáy András (1786-1864)
A "haza mindenese" ahogy Szemere Pál nevezi, igazi reformer. Aforizmái révén már irodalmi tevékenysége is csak eszköz eszméi népszerűsítéséhez. Jogi pályájához szorosabban köthető reform javaslatai mellett leginkább a művelődés előmozdítása, a népnevelés, a nőnevelés szerepének hangsúlyozása volt célja.
Talán mégis leginkább gazdasági reformjai révén ismert leginkább, mint a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület alapítója. Azt már kevesen tudják, hogy a Jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesület létrejöttében is nagy szerepe volt. Bár az ötlet nem tőle, hanem Weisz Bernát Ferenctől származik, aki az Adriai biztosító vezérügynöke volt. Tervéhez neves közéleti személyt kellett keresni, aki támogatja és terjeszti az eszmét. Több sikertelen próbálkozás után jutott el Fáy Andráshoz, akinek hathatós támogatása révén az egyesület létrejött.Azonban az életbiztosítás terén kifejtett tevékenysége a legjelentősebb, még ha tervei nem is valósultak meg végül. 

2014. szeptember 30., kedd

öngondoskodás (kiegészítve)

Azzal, hogy bizonyos veszteségekre biztosítást kötünk, önmagunkról, vagy családtagjainkról gondoskodunk.  A bizonyos rendszerességel fizetett kisebb összeg teszi lehetővé, hogy szükség esetén - vagyis ha a kár bekövetkezett, veszteségünket pótolni tudjuk. Ha úgy tetszik, félre teszünk egy bizonyos összeget vészhelyzet esetére. Van azonban néhány lényeges különbség a félre tett pénz és a biztosítási díj között:
1. A befizetett díj akár nagyságrendileg is kevesebb lehet, mint az az összeg, amire vész esetén szükségünk lehet, illetve amit a biztosító kifizet.
2. A félretett pénzzel ellentétben a biztosítási díjhoz nem "nyúlhatunk hozzá" és
3. nem használhatjuk fel más célra, vagyis
4. Csak akkor jutunk hozzá, ha bekövetkezik a kár, amelyre biztosítást kötöttünk.
Tehát, ha kár ér bennünket, többet kaphatunk vissza, mint amit "félre tettünk" viszont, ha nem ér bennünket kár, akkor a befizetett díjak inkább kidobott, mint félretett pénznek tűnhetnek.

Némi technikai probléma miatt a bejegyzés első fele hamarabb került ki, minthogy az alábbi rész elkészült volna. Kiegészítve így néz ki:

2014. szeptember 22., hétfő

Valószínűsíthető kár


Biztosítást valamilyen káresemény bekövetkezésére kötünk általában. Az események bekövetkezésének valószínűsége fontos tényező.


Nem valószínű,
hogy biztosítást kötnénk olyan eseményre, aminek bekövetkezésére minimális esély van. Nem, nem arra gondolok, amikor azt mondod, á, velem ilyen soha nem történhet meg, mert veled is megtörténhet. Nyilván, lakó környezeted, életviteled, foglalkozásod és sok más tényező függvényében eltérő valószínűséggel fordulhat elő. De ha csak 1 százalék esély van rá, lehetsz te az az egy, akivel előfordul. Az egyén ha optimista, ilyen esetekre nem biztosítja magát, ha pesszimista, meggyőzhető, hogy készüljön fel a legrosszabbra. A biztosító szempontjából az ilyen esetek kis kockázattal járnak - nagy számú biztosított közül csak kevés esetében kerül sor kártérítésre. Ugyanakkor, a kár mértéke elég magas is lehet.

2014. szeptember 3., szerda

Mi a biztosítás?

Félreértés ne essék, nem vagyok sem biztosítási ügynök, sem biztosítási szakember, sem pénzügyi, sem matematikai képzettséggel nem rendelkezem. Könyvtáros vagyok, aki munkájából adódóan a biztosítás múltját és annak irodalmát kutatja. Feladatom tehát az információközlés, ennek megfelelően igyekszem a magam laikus módján megmagyarázni egy fogalom lényegét és összefüggéseit.

 Ide másolok egy lexikon szócikket kiindulásképpen, melynek kiemelt fogalmain és még továbbiakon keresztül igyekszem rávilágítani annak lényegére.
„Biztosítás, (lat.assecuratio, ném. Versicherung, franc. Assurance, ol. Assicurazione). Annak a kárnak az elhárítását célozza, amelyet valaki természeti esemény, emberi cselekmény következtében gazdasági javaiban, testi épségében vagy harmadik személy halála következtében szenved; a biztosítás által a véletlen esemény vagy elhalálozás által okozott kár egész teljességében nem az egyest sújtja, hanem nagy körre oszlik fel.” (Révai Nagy Lexikona, 1911.)
Bár a meghatározás nem éppen újkeletű, ma is teljesen helytálló és tökéletesen megfelel, hogy megértsük a biztosítás lényegét.


véletlen - kár - esemény

A kár fogalmát nagyon egyszerűen meghatározva, valamilyen hátrány, vagy veszteség, amit bizonyos események következtében elszenvedünk.
A mi szempontunkból - ha már egyszer megtörtént - teljesen mindegy, hogy az sz esemény hogyan történt. A biztosítás, illetve a biztosító szempontjából azonban cseppet sem az. Nem véletlenül (:)) emeltem tehát ki a véletlen szócskát a fogalomban. A kárhoz vezető esemény szándékossága ugyanis a biztosító felelősségét kizáró tényező lehet.
Habár a kár nem kizárólag anyagi eredetű lehet, mint az fent is olvasható, a biztosítás célja, hogy az anyagi kárt, vagy a kár anyagiakban kifejezhető értékét részben, vagy egészben megtérítse. Nem áll módjában, hogy egészségünket, testi épségünket, vagy elveszett szeretteinket visszaadja.

Hogy mért szerepel a meghatározásban a
"... véletlen esemény vagy elhalálozás ..."
ilyen szövegösszefüggésben?

Mert ugyan a halál lehet valamely véletlen esemény következménye, mindenféle esemény nélkül is bekövetkezhet. Ez a természet rendje, az élet velejárója, egy biztosan bekövetkező esemény. De erről később bővebben.

A biztosítások szempontjából az események véletlenszerűsége mellett a bekövetkezés valószínűsége is fontos tényező, ez is egy újabb bejegyzést érdemel.

2014. szeptember 1., hétfő

biztoskönyvtár 2.0?

Ami volt

Jelen blog bejegyzései meglehetősen esetlegesek voltak a múltban, egy-egy aktuális téma/ötlet kapcsán írogattam ezt azt, vagy egyszerűen csak a link gyűjtemény bővítés eredményeit löktem tovább. Ez már így tarthatatlan állapot. 

Ami van

A formai facelift mellet tartalmi megújulás is következik, eltökélt szándékom, hogy a korábban papírra monitorra vetett gondolataimat, jegyzeteimet blogra optimalizált formában rendszeresen közzé teszem, illetve a témával kapcsolatban fejemben kavargó ötleteket végre emészthető formába öntöm. Ez remélhetőleg előrébb visz a további tervekkel kapcsolatban is.

Ami lesz

Hiszek benne, hogy egyszer tényleg megvalósul a biztosítás történeti állandó kiállítás itt a Múzeumban. Történnek lépések, és egyre egyre közelebb jutunk a megvalósításhoz. Ha én nem hinnék benne, akkor ki más?
Tehát a terv: