2016. május 9., hétfő

(Rév)Komárom városában...

... - id. Szinnyei József szülőhelyén - az 1830-as évek táján boldog emberek laktak. 

Így kezdi Pintér Jenő Szinnyei József emlékezete című emlékbeszédét Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek 1882-1947 19. kötet 14. számában, mely az Arcanum Digitális Tudástárban érhető el.

Az emlékbeszéd bevezető sorai szemléletes képet adnak a városról és annak pezsgő életéről, ahol Szinnyei József született. 

Komárom városa

A több szempontból is érdekes és érzékletes leírás jelentősége számunkra, hogy a város pezsgő kereskedelmi életét bemutató leírás - talán mint a város egyik büszkeségét - megemlíti: 

"Itt alakult az első hajóbiztosító társaság."

Komáromban, mint a hazai gabona kereskedelem csomópontjában, mivel a vasúti hálózat még kezdetleges volt, az árut nagyrészt vízi úton szállították. A városi gabonakereskedők szükségét érezték 'bátorságosító' társaság létrehozásának.

RÉV-KOMÁROMI CSÁSZÁRI KIRÁLYI HAJÓZÁST BÁTORSÁGOSÍTÓ TÁRSASÁG

1807-ben jött létre a Császári királyi privilegiált Rév-Komáromi assecurans társaság. Alapítója Csepy Zsigmond, aki 1807 január 26-án terjesztette az alakuló ülés elé a társaság alapszabály tervét – melyet a komáromi kereskedők elfogadtak. I. Ferenc király csak a következő év végén írta alá a szabadalomlevelet, így a társaság hivatalosan 1808 decemberétől működik. 
A társaság alapító levelében a következők olvashatók:
„Révkomárom a miveltség felső poltzára mindenfelé kiterjedt kereskedés alapitása divatba hozása nélkül nem léphet ; virágozásra pedig csak akkor emelkedhetik a komáromi kereskedés, ha annak folytatása bátorságba van helyezve”

Akkoriban bátorságosításnak nevezték a biztosítást, felismerve, hogy a biztosítás fedezete felbátorítja az embereket a vállalkozásra.
A társaság célja a hajózás és vízi kereskedelem elősegítése volt, a rakomány és a hajók biztosítása által. Az Assecurans társaság nem csak az első hajóbiztosító társaság volt, de ez tekinthető az első intézményszerű biztosító társaságnak is hazánkban.
A társaság részvényesei között találjuk Széchenyi Istvánt és a Nemzeti Casinót is. Egyoldalú üzletköre,  és az 1830-as évektől hazánkban is megjelenő külföldi társaságok miatt nem tudott nagy eredményeket elérni. Miután a gabonakereskedelem központja áttevődött Győrbe és létrejött a konkurens Győri kölcsönös hajóbiztosító társaság is, a Révkomáromi fejlődése visszaesett. Bár 1845-ben kísérletet tettek az üzletkör bővítésére – tűzbiztosítással is foglalkozni kezdtek – mindhiába. 

Végül az 1848-as komáromi tűzvész adta meg a kegyelemdöfést, a társaság először csak szüneteltette működését, majd 1854-ben megszűnt. Az intézet akkori igazgatója Molnár János  a Triesti Generali komáromi főügynökségét átvéve azokat a biztosítottakat is átvette, akiknek szándékában állt a Generalival szerződni.

2015. június 16., kedd

Tűzbiztosítás kezdetei hazánkban és Európában

A tűzbiztosítás kezdeteiről már egy korábbi bejegyzésben esett szó, most kicsit részletesebben a hazai tűzbiztosítás kezdeteiről és az első hazai társaságokról írok.

A tűzbiztosítás létjogosultságát igazolja, hogy az 1760-70-es évekből több olyan irat maradt fenn, melyben települések vagy megyék indítványozzák tűzbiztosító társaság felállítását.

Szepességi városok

A kezdeményezések eredményeként hazánkban elsőként létrejött tűzkármentő társaság 1772-ben alakult: a szepességi városok kölcsönösségen alapuló tűzbiztosítási vállalkozása volt. A társaság a Zsigmond király által Lengyelországnak elzálogosított, majd 1772-ben visszacsatolt szepességi városok területen jött létre.  Feltételezhető, hogy onnan hozták be a biztosítás intézményét. Kizárólag épületek tűzkár elleni biztosításával foglalkoztak fennállásuk csekély 20 éve alatt. Mint ahogy a hasonló elven működő társaságok általában, ez a társaság is hamar, 1792-ben megszűnt. A 19. századig nincs nyoma sem hasonló, sem más biztosítási formának Magyarországon.

Tűzpénztárak

A középkor jellemző „biztosításszerű” tevékenysége a városok által felállított tűzpénztárak működtetése. Nyugat-Európa egyes országaiban viszonylag hamar kialakultak a tűz- illetve jégkárokra szakosodott állami, kölcsönös vagy részvényes biztosító társaságok. Elsőként Angliában, 1681-ben maga az állam hoz létre tűzbiztosító intézetet, kizárólag ingatlanok biztosítására. Az ingóságok tűzbiztosítása 1710-ben jelenik meg először (Sun Insurance Office, London). A Habsburg Birodalom területén is felfedezhetjük korai nyomait, de jellemzően csak a szállítmány biztosítás megjelenése után, a 19. századtól terjednek el a kezdetlegesnek mondható „Bauern-Vereinok” vagyis „paraszt-egyletek”.
Ennek okát Lévay Henrik, a hazai biztosításügy úttörője a földesúri és jobbágyi viszonyokkal magyarázza:
„A tűzvész, mely a legáltalánosabban érezhető elemi csapás, a földesúrnak és a jobbágynak alig okozott olyan vagyoni kárt, hogy annak helyrepótlása biztosítási intézményt igényelt volna. A földesúri erdő és a gazdaság a tűzkárt szenvedett épületek helyrepótlására természetben ingyen szolgáltatott fát és egyéb anyagot; a jobbágy viszont ingyen szolgáltatott munkát. A gazdasági terményeket a régi külterjes gazdálkodás mellett sem a tűzkár, sem egyéb elemi kár ellen védelmezendőnek nem tartották és védelmezhetőnek sem tudták.”
Könyöradományok

A szegényebb sorsú károsultak biztosítás hiányában könyöradományokat gyűjtöttek, melyhez úgynevezett „menedéklevelet” vagy „szabadlevelet” kértek az előljáróktól. Amennyiben megkapták, ezekkel a levelekkel házalhattak némi adomány reményében.

2015. május 4., hétfő

Rólunk írták 2.

Az MKVM biztosítási plakát kiállítása apropóján jelent meg egy cikk a Szabad földben, mely a magyarok biztosítási kedvét és a biztosítás történetének érdekességeit írja le.

2015. április 16., csütörtök

Privátbankár.hu - Eltört a gyerek keze? - Tudta, hogy van rá biztosítás?

Továbbra is kevesen tudják, hogy a 3-18 éves gyerekek alanyi jogon
biztosítva vannak - az idén a kárigényeket a Groupama Biztosítóhoz kell
benyújtani.
írja a privátbankár.

Az államilag finanszírozott, alanyi jogon járó balesetbiztosítás 2003-óta létezik, mégis kevesen tudnak róla. Bár a kártérítési limitek azóta nem változtak, így baleset esetén nem számíthatunk nagy összegre, de a semminél ugyebár minden több.A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási pályázatát az idei évben, ahogy tavaly is, a Groupama Garancia Biztosító nyerte el, így a felmerülő kárigényeket hozzá kell benyújtani.

A biztosításról bővebben itt olvashat:

Privátbankár.hu - Eltört a gyerek keze? - Tudta, hogy van rá biztosítás?

2015. április 2., csütörtök

NN volt, NN lesz

Elég meglepő kampánnyal hívja fel a figyelmet az ING nevének változásra. Az új név, NN azonban nem ismeretlen a hazai piacon. Ha még vissza tudunk emlékezni, egy-két évtizede jelent meg Magyarországon a Nationale Nederlanden társaság. A társaság tevékenységi körének bővülése és és földrajzi terjeszkedése révén jött létre a vállalat nemzetközi csoportja: Internationale Netherlanden Groep - ING.

A jelenlegi névváltozást indokolja, hogy a különböző pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó társaságból kiválva önállósodik a társaság biztosítási üzletága. Aki szeretne többet tudni a társaság történetéről, nézze meg ezt a kisfilmet: