2015. június 16., kedd

Tűzbiztosítás kezdetei hazánkban és Európában

A tűzbiztosítás kezdeteiről már egy korábbi bejegyzésben esett szó, most kicsit részletesebben a hazai tűzbiztosítás kezdeteiről és az első hazai társaságokról írok.

A tűzbiztosítás létjogosultságát igazolja, hogy az 1760-70-es évekből több olyan irat maradt fenn, melyben települések vagy megyék indítványozzák tűzbiztosító társaság felállítását.

Szepességi városok

A kezdeményezések eredményeként hazánkban elsőként létrejött tűzkármentő társaság 1772-ben alakult: a szepességi városok kölcsönösségen alapuló tűzbiztosítási vállalkozása volt. A társaság a Zsigmond király által Lengyelországnak elzálogosított, majd 1772-ben visszacsatolt szepességi városok területen jött létre.  Feltételezhető, hogy onnan hozták be a biztosítás intézményét. Kizárólag épületek tűzkár elleni biztosításával foglalkoztak fennállásuk csekély 20 éve alatt. Mint ahogy a hasonló elven működő társaságok általában, ez a társaság is hamar, 1792-ben megszűnt. A 19. századig nincs nyoma sem hasonló, sem más biztosítási formának Magyarországon.

Tűzpénztárak

A középkor jellemző „biztosításszerű” tevékenysége a városok által felállított tűzpénztárak működtetése. Nyugat-Európa egyes országaiban viszonylag hamar kialakultak a tűz- illetve jégkárokra szakosodott állami, kölcsönös vagy részvényes biztosító társaságok. Elsőként Angliában, 1681-ben maga az állam hoz létre tűzbiztosító intézetet, kizárólag ingatlanok biztosítására. Az ingóságok tűzbiztosítása 1710-ben jelenik meg először (Sun Insurance Office, London). A Habsburg Birodalom területén is felfedezhetjük korai nyomait, de jellemzően csak a szállítmány biztosítás megjelenése után, a 19. századtól terjednek el a kezdetlegesnek mondható „Bauern-Vereinok” vagyis „paraszt-egyletek”.
Ennek okát Lévay Henrik, a hazai biztosításügy úttörője a földesúri és jobbágyi viszonyokkal magyarázza:
„A tűzvész, mely a legáltalánosabban érezhető elemi csapás, a földesúrnak és a jobbágynak alig okozott olyan vagyoni kárt, hogy annak helyrepótlása biztosítási intézményt igényelt volna. A földesúri erdő és a gazdaság a tűzkárt szenvedett épületek helyrepótlására természetben ingyen szolgáltatott fát és egyéb anyagot; a jobbágy viszont ingyen szolgáltatott munkát. A gazdasági terményeket a régi külterjes gazdálkodás mellett sem a tűzkár, sem egyéb elemi kár ellen védelmezendőnek nem tartották és védelmezhetőnek sem tudták.”
Könyöradományok

A szegényebb sorsú károsultak biztosítás hiányában könyöradományokat gyűjtöttek, melyhez úgynevezett „menedéklevelet” vagy „szabadlevelet” kértek az előljáróktól. Amennyiben megkapták, ezekkel a levelekkel házalhattak némi adomány reményében.

2015. május 4., hétfő

Rólunk írták 2.

Az MKVM biztosítási plakát kiállítása apropóján jelent meg egy cikk a Szabad földben, mely a magyarok biztosítási kedvét és a biztosítás történetének érdekességeit írja le.

2015. április 16., csütörtök

Privátbankár.hu - Eltört a gyerek keze? - Tudta, hogy van rá biztosítás?

Továbbra is kevesen tudják, hogy a 3-18 éves gyerekek alanyi jogon
biztosítva vannak - az idén a kárigényeket a Groupama Biztosítóhoz kell
benyújtani.
írja a privátbankár.

Az államilag finanszírozott, alanyi jogon járó balesetbiztosítás 2003-óta létezik, mégis kevesen tudnak róla. Bár a kártérítési limitek azóta nem változtak, így baleset esetén nem számíthatunk nagy összegre, de a semminél ugyebár minden több.A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási pályázatát az idei évben, ahogy tavaly is, a Groupama Garancia Biztosító nyerte el, így a felmerülő kárigényeket hozzá kell benyújtani.

A biztosításról bővebben itt olvashat:

Privátbankár.hu - Eltört a gyerek keze? - Tudta, hogy van rá biztosítás?

2015. április 2., csütörtök

NN volt, NN lesz

Elég meglepő kampánnyal hívja fel a figyelmet az ING nevének változásra. Az új név, NN azonban nem ismeretlen a hazai piacon. Ha még vissza tudunk emlékezni, egy-két évtizede jelent meg Magyarországon a Nationale Nederlanden társaság. A társaság tevékenységi körének bővülése és és földrajzi terjeszkedése révén jött létre a vállalat nemzetközi csoportja: Internationale Netherlanden Groep - ING.

A jelenlegi névváltozást indokolja, hogy a különböző pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó társaságból kiválva önállósodik a társaság biztosítási üzletága. Aki szeretne többet tudni a társaság történetéről, nézze meg ezt a kisfilmet:


2015. március 23., hétfő

Már nem csak kötelezőt váltunk

A KGFB fordulóra történő váltása már bevett szokás manapság, bár korábban már említett okokból ennek mértéke valószínűleg visszaesik a jövőben.ezzel szemben lakásbiztosítást váltani kevésbé 'divat'. Ebben közrejátszik nyilván az is, hogy a kötelezővel ellentétben, a lakásbiztosításoknál a hűséget díjazzák - vagyis nem az új ügyfél kap díjkedvezményt, hanem az, aki kitart meglévő biztosítója mellett.
Talán sokan nem is tudják, egy lakásbiztosítás is egy éves időtartamra köttetik - fordulója tehát a szerződés kötés napja. Amennyiben nem mondjuk fel, biztosítási szerződésünk automatikusan újabb egy évvel hosszabbodik - vagy ha tetszik, újraköttetik, újra kalkulált kockázattal, és díjakkal. A biztosítók ilyenkor figyelembe veszik biztosított a biztosított vagyon feltételezett / átlagos értékvesztését vagy gyarapodását. Érdemes ezt magunknak is megtenni, hiszen a biztosító nem ismeri a konkrét tényeket, pl. hogy milyen nagyobb értékű tárggyal gyarapodott a háztartásunk - ami miatt a biztosítási összeget célszerű módosítani.
Tartsuk tehát számon biztosításunk fordulónapját és ehhez közeledve gondoljuk át, hogyan alakult vagyoni helyzetünk, milyen kockázatok nőttek, vagy csökkentek az elmúlt év során. 
Fontos, hogy ezt a forduló nap előtt legalább egy hónappal tegyük meg. 30 napos felmondási idővel kell számolnunk ugyanis. 
Készítsünk egy kalkulációt a biztosítandó vagyontárgyak és kockázatok tekintetében. Hasonlítsuk össze meglévő biztosításunkat a kapott ajánlatokkal. Ne csak az árát nézzük, a biztosítás tartalmát is (biztosított összeg, vállalt kockázatok és szolgáltatások tekintetében). Ez igen egyszerű az online biztosítási alkuszok világában. Ahogy új biztosítást is elég könnyen köthetünk - egyúttal a régit is felmondhatjuk. Találhatunk nem csak olcsóbb, de igényeinknek megfelelőbb biztosítást is. Ezt egyre többen meg is teszik. A vg.hu cikke szerint az elmúlt évben több mint duplájára nőtt a lakásbiztosítást fordulóra váltók száma.

2015. március 16., hétfő

7+1 tévhit a lakásbiztosításról

Ezzel a címmel jelent meg a privatbankar.hu oldalon egy összeállítás a biztosításokkal kapcsolatos tévhitekről. Kimondottan a lakásbiztosításokra vonatkozóan fogalmazódnak meg ezek, de némi általánosítással azt gondolom, minden biztosítás esetében hasonló berögzült elképzelésekkel találkozhatunk. Persze mindenkinek lehetnek rossz tapasztalatai, sajnos a negatív élményeket inkább közvetítjük mint a pozitívakat, ennek ellenére a biztosítók a tévhitek mindegyikét meg tudják cáfolni, tényekkel alátámasztani.

Privátbankár.hu - Hozzám nem törnek be, de ha mégis, a biztosító úgyse fizet - tények

2015. március 9., hétfő

Rólunk írták, rólunk mondták

A biztosítási plakát kiállítás a sajtóban:

A kiállítás megnyitója és ismertetése:
Cikk az EuroAstra internet magazinban

Tv megjelenés


Duna TV 2015.03.06. 22:51
Ismétlés Duna World 2015.03.09. 9:45 és 18:40

 Megtekintés a NAVÁn

2015. március 2., hétfő

Jégszövetségek

A jégkárbiztosítás történetének folytatása:

A jégbiztosítás természeténél fogva nem kimondottan nyereséges biztosítási ágnak tekinthető. A károk fedezeti alapját a társaságok általában más, nyereségesebb üzletágak bevételeiből fedezték, de így is előfordulhatott, hogy önerőből nem tudták teljesíteni a felmerülő igényeket. Ezért jöttek létre a jégszövetségek, melyek tagjaikra vonatkozóan egyrészt egységes díjakat, másrészt kölcsönös felelősség és tehervállalást garantáltak. A jégbiztosítás mellett például a tűzbiztosítás és a gyárak felelősségbiztosítása terén is létrejöttek ilyen szövetségek vagy egyezmények.

JÉGSZÖVETSÉG

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság által 1886-ban alapított szövetség 12 évre jött létre, célja, hogy a gazdák közösségbe tömörítése révén kedvező díjakat kínálhasson.  A 12. év végén 1898-ban a szövetség fenntartását nem szorgalmazták, tekintve, hogy akkorra létrejött a

JÉGBIZTOSÍTÁSRA EGYESÜLT TÁRSASÁGOK KÖZPONTI IRODÁJA

A jégbiztosítás kockázatos és veszteséges jellege miatt a modern részvénytársaságok esetében is szükségessé vált valamiféle együttműködés, hogy a kockázatokat és a kárkifizetések terheit meg tudják osztani. Ebből a célból jött létre az iroda 1890-ben az Adriai, a Phönix, a Fonciére, a Magyar–Francia és a Duna biztosítók szövetségeként. 1898-tól Jégkárfelvételi Iroda, néven működik, amihez később szinte minden jégbiztosítással foglalkozó társaság csatlakozott.

2015. február 23., hétfő

Emelkedik a kötelező

Ahogy arról már korábban is beszámoltam, a KGFB díjak emelkedésére lehet számítani. Ez a hír már az év végi kampány időszak előtt is borzolta a kedélyeket, azonban még kevésbé volt érezhető. Azóta is cikkeznek erről időről-időre. Ami biztosnak tűnik, hogy január elsejével drasztikus díjnövekedéssel szembesül(t), aki ezután köt(ött) új biztosítást. Konkrét példán keresztül mutatja be ezt a biztoshely.

2015. február 16., hétfő

Mindent biztosít

Elkészült hát végre, büszkén jelentem, hogy az elmúlt hónapok munkájának beért a gyümölcse: Mindent biztosít - a magyar biztosítási plakát 1900-1990 címmel tekinthető meg szerdától bő két hónapig időszaki kiállításunk.

A 20. századi biztosítás és plakát történetét átfogó kiállítás felvillantja az egyes korszakok jellemzőit, neves plakátművészek alkotásain keresztül. Látványos, színes, változatos a kép.

Köszönöm mindenkinek a támogatást és a közreműködést.

Posted via Blogaway

2015. február 9., hétfő

Jégkárbiztosítás


Miután a tűzkárok mellett a vagyontárgyakban a legnagyobb kárt az időjárás – főként a jégesők és viharok okozhatták, a tűzbiztosítással körülbelül egy időben jelennek meg a jégkárbiztosító társaságok is. A jégbiztosítás nehezen elválasztható a tűzbiztosítástól, hiszen a természeti csapásokat, viharokat kísérő villámcsapások is jelentős tüzeket eredményeztek.

JÉGVERÉS ELLEN KÖLCSÖNÖSEN BIZTOSÍTÓ MAGYAR EGYESÜLET PESTEN

Gróf Széchenyi István buzdítása és Fáy András közreműködése által 1843-ban jött létre a  társaság, melynek elnöke Gróf Batthyányi Lajos, alelnöke Zsedényi Eduárd volt. Az igazgatóság tagjai között találjuk többek között Bezerédj Istvánt, Kossuth Lajost és Gróf Ráday Gedeont is. Az egyesület valójában két szövetkezetből állt, melyek egyike a kalászosneműeket, míg másika a szőlőt biztosította. Ez máris mutatja azt is, hogy ez a biztosítási forma kimondottan a mezőgazdasági termények biztosítására jött létre, szemben a tűzbiztosítással, mely elsősorban épületek biztosítására szolgált. Végül 1858-ban, mint a társaság anyavállalata olvad be az Első Magyar Biztosító Társaságba.

ERDÉLYI KÖLCSÖNÖS JÉGKÁRMENTŐ TÁRSASÁG

Röviddel a Pesti Jégverés elleni biztosító alakulása után máris konkurens vállalkozás jelent meg a piacon, az Erdélyi személyében 1844-ben több lelkes hazafi, Kulisseky János vezetése alatt. Részvényes tűzbiztosító társaság létrehozása volt  a célja, a már működő de kis tagsággal rendelkező kölcsönös pénztárak összevonásával. Tervbe vette nem csak Erdély egész területére, hanem a Magyarország és a szomszédos tartományok egészére vonatkozó működést. Haladó gondolkodás jellemezte, felismerte, hogy a kölcsönös elvű és szűk területen való működés a társaság gyors hanyatlásához vezethet. Alapszabályát német minta alapján, hazai viszonyokhoz igazítva alkotta meg.
A tervet sokan ellenezték, végül részvényes tűzbiztosító helyett kölcsönös jég biztosítót hozott létre. A díjakat utánfizetéses rendszerben szedték be, nagyobb veszteségek esetén a díj többszörösét voltak kénytelenek megfizetni a tagok.
A társaság az eredeti terveknek megfelelően 1851-ben kiterjeszti működését egész Magyarországra, de nem tud pozitív üzleti eredményt elérni.
1857-ben kísérletet tesz nehéz helyzetének javítására és az életbiztosításba is belevág.
Amíg az 1860-as évek az új társaságok tömeges alakulásáról szólnak, az Erdélyi a véghez közelít - a csőd elkerülése érdekében 1866-ban üzletét eladja az EMABIT-nak és felszámolja magát.

A biztosító társaságok tömeges megjelenésével eltűnnek a kizárólag jégkárra specializálódott társaságok. A legtöbb biztosító ilyen jellegű biztosítást is kínál, sőt, ezek a társaságok idővel érdekszövetséget is alkotnak.

2015. január 26., hétfő

Nyugdíj Euróban?

Az idei évtől már nincs semmi akadálya, hogy akár Euró vagy más külföldi pénznem alapú nyugdíjbiztosítást kössünk - írja a VG.hu - melyre akár adókedvezményt is igénybe vehetünk. Az elmúlt és az idei év húzó ágazata lehet a nyugdíjbiztosítás - az adókedvezmény lehetősége még vonzóbbá teszi ezt a terméket - erre alapoznak a társaságok is. Ennek ellenére az Eurós biztosítások iránti kereslet meglehetősen alacsony. Ennek megfelelően a kínálat is korlátozott. A Grawe és a Metlife biztosító kínál ilyen (befektetéssel kombinált) biztosításokat, míg a Vienna Life biztosítónál választható a biztosítás pénzneme, ami akár a biztosítás tartama alatt is módosítható.
Más társaságok, mint a Groupama vagy a Generali egyelőre nem tervezik, hogy kínálatukba felveszik a deviza alapú biztosításokat - nem számítanak nagy keresletre a termék iránt.

2015. január 2., péntek

2014 a rekordok éve

Ahogy arról már korábban beszámoltam, a tavalyi év igen a biztosítók számára nagyon pozitív. Ezt erősíti meg a MABISZ elnökének karácsonyi sajtónyilatkozata. Az idei évre vonatkozóan hasonlóan pozitívak a kilátások. Az elmúlt év viszont más tekintetben is rekordokat hozott. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) rekordszámú és -összegű kártalanítási ügye főként a takarékszövetkezeti rendszer átalakulásának - illetve egyes takarékszövetkezetek engedélyének visszavonásának következménye volt. Ahogy a hivatkozott cikkben is olvasható, az alap vagyona a tizedére csökkent, ennek ellenére helyt álltak és rövid időn belül mindenkit kártalanítani tudtak.