2014. szeptember 3., szerda

Mi a biztosítás?

Félreértés ne essék, nem vagyok sem biztosítási ügynök, sem biztosítási szakember, sem pénzügyi, sem matematikai képzettséggel nem rendelkezem. Könyvtáros vagyok, aki munkájából adódóan a biztosítás múltját és annak irodalmát kutatja. Feladatom tehát az információközlés, ennek megfelelően igyekszem a magam laikus módján megmagyarázni egy fogalom lényegét és összefüggéseit.

 Ide másolok egy lexikon szócikket kiindulásképpen, melynek kiemelt fogalmain és még továbbiakon keresztül igyekszem rávilágítani annak lényegére.
„Biztosítás, (lat.assecuratio, ném. Versicherung, franc. Assurance, ol. Assicurazione). Annak a kárnak az elhárítását célozza, amelyet valaki természeti esemény, emberi cselekmény következtében gazdasági javaiban, testi épségében vagy harmadik személy halála következtében szenved; a biztosítás által a véletlen esemény vagy elhalálozás által okozott kár egész teljességében nem az egyest sújtja, hanem nagy körre oszlik fel.” (Révai Nagy Lexikona, 1911.)
Bár a meghatározás nem éppen újkeletű, ma is teljesen helytálló és tökéletesen megfelel, hogy megértsük a biztosítás lényegét.


véletlen - kár - esemény

A kár fogalmát nagyon egyszerűen meghatározva, valamilyen hátrány, vagy veszteség, amit bizonyos események következtében elszenvedünk.
A mi szempontunkból - ha már egyszer megtörtént - teljesen mindegy, hogy az sz esemény hogyan történt. A biztosítás, illetve a biztosító szempontjából azonban cseppet sem az. Nem véletlenül (:)) emeltem tehát ki a véletlen szócskát a fogalomban. A kárhoz vezető esemény szándékossága ugyanis a biztosító felelősségét kizáró tényező lehet.
Habár a kár nem kizárólag anyagi eredetű lehet, mint az fent is olvasható, a biztosítás célja, hogy az anyagi kárt, vagy a kár anyagiakban kifejezhető értékét részben, vagy egészben megtérítse. Nem áll módjában, hogy egészségünket, testi épségünket, vagy elveszett szeretteinket visszaadja.

Hogy mért szerepel a meghatározásban a
"... véletlen esemény vagy elhalálozás ..."
ilyen szövegösszefüggésben?

Mert ugyan a halál lehet valamely véletlen esemény következménye, mindenféle esemény nélkül is bekövetkezhet. Ez a természet rendje, az élet velejárója, egy biztosan bekövetkező esemény. De erről később bővebben.

A biztosítások szempontjából az események véletlenszerűsége mellett a bekövetkezés valószínűsége is fontos tényező, ez is egy újabb bejegyzést érdemel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése