2010. május 19., szerda

Finta József biztosítási szakkönyvtárának könyvjegyzéke

A könyvtár anyagai között bukkantam rá Finta József kéziratos füzeteire, melyek egyrészt könyvtárának katalógusát, másrészt szakirodalmi jegyzeteit tartalmazzák. Ebből idéznék néhány részletet, melyeket a biztosítási könyvtár előzményei szempontjából fontosnak érzek.

Íme az első füzet első oldaláról Finta úr végakarata, melyben könyvtárának jövőjéről kívánt gondoskodni. Emberileg is, a könyvtáros szemével nézve viszont különösen megható ez a hozzáállás. Én személy szerint meghatódtam és egész megsajnáltam szegény kis öreget - már bocsánat, hogy így emlegetem.

I. füzet, Budapest 1947 VII. 13.

Végrendelet

Halálom esetére a könyvjegyzékben felvett gyűjteményt az Erdélyi Múzeum Egyesületre hagyom. Mindaddig azonban, míg Kolozsvár fel nem szabadul, a gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémián letétként őrzendő.
E gyűjtemény végleges helyén corpus separatum-ként kezelendő ; sem egészében sem egyes darabjaiban, sem tudományos intézeteknek, sem egyéneknek házhoz ki nem kölcsönözhető, vagyis csak a múzeum könyvtár olvasótermeiben használható.
Csorbítatlanul megőrzendő: egyes példányai abban az esetben sem cserélhetők el, ha azok duplikátumai a múzeumkönyvtár törzsanyagában megtalálhatók volnának.

Ez az én végakaratom.


Budapest, 1947. július 13-án.


[aláírás]
Finta József

[tanúk aláírása]

A füzetben tovább lapozva megtalálható a könyvtár tematikus rendjének ismertetése, amit itt közlök, majd ezt követően a könyvek egyenként felvéve a füzetbe.
Tárgybeosztás - [Finta József könyvtárának tartalmi csoportjai]

I. Biztosítási könyvjegyzékek
II. Biztosítási Gyűjtemények
III. Biztosítástan
IV. Biztosítás története
V. Biztosítási jog
VI. Állami felügyelet
VII. Államosítás, monopólium, szocializálás
VIII. Szövetkezeti biztosítás
IX. Könyvelés, ellenőrzés
X. Ügykezelés, szervezés
XI. Biztosítási ügynök
XII. Különféle biztosítási kérdések
XIII. Statisztika
XIV. Politikai számtan, biztosítási matematika, biztosítási technika
XV. Életbiztosítás
XVI. Jelzálogbiztosítás
XVII. Halandóság
XVIII. Biztosítási orvostan
XIX. Viszontbiztosítás
XX. Tűzkárbiztosítás és tűzkárbecslés
XXI. Tűzoltás, tűzrendészet, tűzesetek nyomozása
XXII. Jégkárbiztosítás. jégkárbecslés, viharágyúzás, babonák, időjárás
XXIII. Szállítmánybiztosítás
XXIV. Betörésbiztosítás
XXV. Üvegbiztosítás
XXVI. Balesetbiztosítás
XXVII. Szavatossági biztosítás
XXVIII. Autóbiztosítás
XXIX. Hitelbiztosítás
XXX. Állatbiztosítás
XXXI. Aratási biztosítás, termésbiztosítás
XXXII. Árvízkárbiztosítás
XXXIII. Géptörésbiztosítás
XXXIV. Óvadékbiztosítás, sikkasztás esetére szóló biztosítás
XXXV. Esőbiztosítás
XXXVI. Kötvényfeltételek
XXXVII. Társadalmi biztosítás, szociálpolitika
XXXVIII. Évi jelentések
XXXIX. Évkönyvek és naptárak
XL. Kongresszusi Évkönyvek
XLI. Folyóiratok és szaklapok
XLII. Nyugdíjbiztosítás
XLIII. Betegségbiztosítás
Hogy mi lett a könyvtár későbbi sorsa, arról majd egy újabb bejegyzésben számolok be. folyt. köv.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése